FİZYOTERAPİ


Pelvik Taban Sağlığı


Pelvik taban, alt karın organlarından mesane(idrar torbası), uterus (rahim) ve rektum (bağırsağın son kısmı ) ‘a destek görevi gören hamak şeklindeki kas ve bağ bütünüdür.Baş Ağrısı


Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikayetler arasında gelir. Toplumda baş ağrısı şikâyeti olanların oranı yüzde 90’lara ulaşır.İdrar Kaçırma


Pelvik taban, alt karın organlarından mesane(idrar torbası), uterus (rahim) ve rektum (bağırsağın son kısmı ) ‘a destek görevi gören hamak şeklindeki kas ve bağ bütünüdür.Bağırsak Problemleri


Pelvik taban, alt karın organlarından mesane(idrar torbası), uterus (rahim) ve rektum (bağırsağın son kısmı ) ‘a destek görevi gören hamak şeklindeki kas ve bağ bütünüdür.Hamilelik


Gebelik insan vücudunda hormonal, fizyolojik, psikolojik ve fiziksel bir takım değişikliklere neden olmaktadır.Doğum


Doğum eylemi sırasında pelvik tabanın en önemli destek yapısı olan Levator ani kası genişleyerek bebeğin geçişine izin verir.Menopoz


Menopoz   Overlerin yaşlanması ve foliküler atreziye bağlı olarak fonksiyonel özelliklerini kaybetmesidir.Bağırsak Problemleri


Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre cinsel sağlık; bedensel, duygusal ve sosyal bir bütünleşme olan cinsel aktivitenin kişiliği , karşılıklı iletişimi ve sevgiyi artırması olarak tanımlanır.


logo-pelvik

Pelvik taban, “core” yani “çekirdek” olarak adlandırılan kas grubunun tabanıdır .Bu Core sistemin elemanları üstte diafram ,altta pelvik taban ,önde karın kasları ve arkada bel kaslarıdır. Pelvik taban kası harekete geçtiğinde derin karın kası olan transvers abdominis adı verilen kası da aktive eder. Aynı zamanda Pelvik taban omurganın stabilizasyonu için bel ile birlikte çalışır. Bu nedenle pelvik taban kaslarını sağlam ve iyi tutmak çok önemlidir.

Son Yazılar