Doğum

Doğum eylemi sırasında pelvik tabanın en önemli destek yapısı olan Levator ani kası genişleyerek bebeğin geçişine izin verir.

Evet vajinal doğumlar pelvik tabanın sinir ,kas, fasya ve ligament yapılarında önemli miktarda gerilmeye neden olur. Özellikle pudental sinir dalları etkilenir. Pelvik tabanda kısmi denervasyon oluşur. Bu yapıların fazlaca zorlanması yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olabilir ve bu değişiklikler tamamen geri dönüşümlü olmayabilir.

Oluşan bu değişiklikler pelvik taban desteğinin azalmasına, mesane boynu ve üretranın desteğinin azalması sonucu üretrovezikal hipermobiliteye bağlı stres tipi idrar kaçırmaya ve daha ilerisi propalsus (organ sarkması) neden olur.

Ikınma teknikleri
Gevşeme teknikleri
Doğumu kolaylaştıracak egzersizler
Dogum pozisyonlari

Doğum Sonrası (Post-Natal) Değjşimler

 • Bağ dokusunda gevşeme
 • Bel çukurunda (lordozunda) artma
 • Bel ağrısı (Sakroiliak problemler)
 • Postür bozukluğu (kalçanın öne doğru durması)
 • Kasık ağrıları (Pubalji)
 • İdrar kaçırma (%15-40)
 • Dışkı kaçırma (%1-5)
 • Pelvik ağrılar (post-natal 2 ay içinde %20 vakada cinsel ilişki sırasında ağrı olmaktadır.)
 • Karın kası ayrılması (Diastesis Recti)
 • Diastesis Recti doğum sonrası 5-7 haftalarda kadınların yarısında gelişmektedir. Diastesis Recti 2 cm den fazla ise bu kasın max gücünü elde etmek zordur.

Doğum sonrası ( postnatal) idrar kaçırma oldukça yaygındır ve kadınların % 3-38’ ini etkiler. Doğumdan sonra idrar kaçırma pelvik taban kaslarında zayıflama, bağ dokusu desteğinde hasar, pelvik yapılara vasküler hasar, pelvik sinirlerde hasar ve üriner sistemde hasar ile bağlantılıdır.
Pelvik taban rehabilitasyonunda amaç kas eğitimidir. Karın içi basıncın arttığı durumlarda bunu artıran her türlü aktivite öncesi pelvik taban kas kontraksiyonu yapmayı öğretmektir. Örneğin öksürme gibi karın içi basıncı artıran bir durumda eş zamanlı kas kontraksiyonu mesane boynunu stabilize ederek idrar sızıntısını önler.

Doğum Sonrası Fizyoterapi

Dogumdan sonra fizyoterapi genel olarak 3 başlıkta toplanabilir.

 • Perine-sfinterien
 • Pelvi-lomber
 • Abdominal

Dogum sonrasi fizyoterapist tarafından pelvik taban değerlendirmesi

 • Vücut biomekaniginin değerlendirilmesi
 • Pelvik taban kas değerlendirmesi
 • Intra-vajinal olarak maunel kas değerlendirmesi
 • Biofeedbak kas olçumu

Vücut farkındalığı

Nasıl solunum yapıyoruz !!!
Evde pelvik taban kas egzersizleri
Günlük yaşam aktivitelerinde pelvik taban koruma teknikleri
Post-natal yoga
Pilates


logo-pelvik

Pelvik taban, “core” yani “çekirdek” olarak adlandırılan kas grubunun tabanıdır .Bu Core sistemin elemanları üstte diafram ,altta pelvik taban ,önde karın kasları ve arkada bel kaslarıdır. Pelvik taban kası harekete geçtiğinde derin karın kası olan transvers abdominis adı verilen kası da aktive eder. Aynı zamanda Pelvik taban omurganın stabilizasyonu için bel ile birlikte çalışır. Bu nedenle pelvik taban kaslarını sağlam ve iyi tutmak çok önemlidir.