Cinsellik

Cinsel Sağlık Nedir ?

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre cinsel sağlık; bedensel, duygusal ve sosyal bir bütünleşme olan cinsel aktivitenin kişiliği , karşılıklı iletişimi ve sevgiyi artırması olarak tanımlanır. Cinsellikle ilgili sorunlar bu bütünlüğün bozulmasına yol açarak, bireylerin ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamasına sebep olur.

Cinsel aktivite 4 aşamada gerçekleşir:

 • Cinsel istek fazı (libido)
 • Cinsel uyarılma fazı
 • Orgazm fazı
 • Çözülme/gevşeme fazı

Cinsel aktivitenin bu 4 aşamasından birinde meydana gelen bir sorun cinsel işlev bozukluğuna sebep olur.

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu Şu şekilde sınıflandırılır:

 • Ağrılı cinsel ilişki
 • Vajinismus
 • Cinsel tiksinti bozuklukları
 • Non-koital (cinsel birleşmeden bağımsız) genital ağrı bozukluğu

Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir ?

 • Cinsel isteğinin az ya da hiç olmaması
 • Cinsel ilişki sırasında uyarılmanın gerçekleşmemesi
 • Cinsel ilişki sırasında vajinal kayganlığın az ya da hiç olmaması
 • Cinsel organlarda hissizlik
 • Orgazm olmada zorlanma ya da olamama
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı ve rahatsızlık
 • Cinsel ilişki sonrası ağrı ve rahatsızlık

 • Nörolojik Sebepler
 • Hormonal Sebepler
 • Muskuler(Kassal) Sebepler
 • Psikolojik Sebepler
 • İlaçlara Bağlı Sebepler
Nörolojik Sebepler

Omurgayı ilgilendiren yaralanmalarda kadınların daha az orgazma ulaşabildiği ve omurganın alt kısmı olan sakral bölgeyi içeren yaralanmalarda ise orgazma ulaşmanın çok zor olduğu gösterilmiştir.

Nörolojik hastalıkların genital sinirlerde meydana getirdiği hasara bağlı olarak kadında; cinsel istekte azalma, genital hisde değişiklik, vajinal kayganlığın azalması, orgazm şiddetinin ve frekansının azalması gibi sorunlar görülebilmektedir.

Bununla birlikte nörolojik hastalıklarda
görülen beden imajında bozulma, reddedilme korkusu, performans kaygısı gibi psikososyal sorunların da cinsel yaşamı etkilediği
belirtilmektedir.

Hormonal Sebepler

Üreme organlarının gelişmesini ve cinsel aktivitenin çeşitli aşamalarının gerçekleşmesini sağlayan hormonların kandaki seviyelerinin azalması, cinsel işlevleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle östrojenin vasküler yapıdaki koruyucu ve genişletici etkisi vajinal, üretral, klitoral kan akımını artırarak kadın cinsel yanıtının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ancak menopoz döneminde kandaki östrojen düzeyinin azalması ile vajinal duvar düz kaslarında atrofi, vajinal mukozoda incelme ve ürogenital dokuların lubrikasyon yeteneğinin azalması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.Bu değişiklikler kadınlarda cinsel istek ve cinsel ilişki sıklığında azalma, orgazma ulaşmada zorluk, genital duyarlılıkta azalma ve cinsel ilişki esnasında ağrı şikayetleri yaşanmasına yol açmaktadır. Androjen eksikliği ise klinik olarak kendini iyi hissetme duygusunda azalma, açıklanamayan kronik yorgunluk, seksüel cevapta, orgazmda, cinsel motivasyonda azalma ve cinsel memnuniyetsizlik gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Muskuler(Kassal) Sebepler

Pelvik taban kasları, levator ani kası ve perineal membran kadınlarda cinsel fonksiyona doğrudan katılan anatomik yapılardır. Bulbokavarnöz ve iskiokavarnöz kasları içeren perineal membran istemli kasılabildiği gibi, orgazm sırasında ritmik istemsiz olarak da kasılabilmektedir. Levator ani kasları, orgazm ve vajinal penetrasyon sırasında motor yanıtı düzenlemektedir. Bu kasın tonusunun fazla artması durumunda vajinismus, disparoni ve diğer ağrı bozuklukları görülebilmektedir. Kasın hipotonik olduğu durumlarda ise, vajinal duyarlılıkda ve orgazm yoğunluğunda azalma, cinsel ilişki ya da orgazm aşamasında üriner inkontinans gibi problemler gelişebilmektedir. Kadınlarda cinsel ilişki sırasında görülen inkontinansın özellikle orgazm ve vajinal penetrasyon aşamalarında görüldüğü belirtilmektedir.

Psikolojik Sebepler

Cinsel istek ve tatminde azalma, yetersiz lubrikasyon, cinsel ilşkide ağrı, orgazm ve uyarılma sorunlarının depresyonu olan ve depresyon tedavisi alan kadınlarda daha sıklıkla görüldüğü belirlenmiştir. Ileri yas Kadınlarda ilerleyen yaş ile birlikte doku ve organların fonksiyonel kapasitesinin azalması , genital organların ve pelvik taban kaslarının fonksiyonlarının bozulması, kadinin yasla çekiciliğinin ve güzelliğinin azaldigini hissetmesi gibi fizyolojik,psikolojik ve sosyal faktörlerin kadin cinsel fonksiyonunu olumsuz olarak etkilediği düşünülmektedir.Kadinlarda  istek, uyarılma, orgazm ve vajinal lubrikasyon bozukluklarına, vajinal ve rektal kontraksiyonlarda azalmaya, cinsel ilişki esnasında ağrıya ve cinsel ilişki sonrasında kanamalara neden olabilmektedir. İleri yaşın cinsel fonksiyonları olumsuz etkilediğini gösteren çalışmalar  bulunmakla birlikte yaş artışının cinsel yaşamı etkilemediğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.

İlaçlara Bağlı Sebepler

Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan antideprasanların cinsel istekte azalma, uyarılmama veya yetersiz uyarılma, kayganlığın yetersiz olması, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi problemlere neden olduğu belirtilmektedir.Ayrica antihipertansif ilaçlar, kemoterapik ajanlar ve oral kontraseotiflerde cinsel fonksiyonu etkilemektedir.


logo-pelvik

Pelvik taban, “core” yani “çekirdek” olarak adlandırılan kas grubunun tabanıdır .Bu Core sistemin elemanları üstte diafram ,altta pelvik taban ,önde karın kasları ve arkada bel kaslarıdır. Pelvik taban kası harekete geçtiğinde derin karın kası olan transvers abdominis adı verilen kası da aktive eder. Aynı zamanda Pelvik taban omurganın stabilizasyonu için bel ile birlikte çalışır. Bu nedenle pelvik taban kaslarını sağlam ve iyi tutmak çok önemlidir.