Baş Ağrısı Problemleri

Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikayetler arasında gelir. Toplumda baş ağrısı şikâyeti olanların oranı yüzde 90’lara ulaşır. Baş ağrılarının en sık görülen tipleri migren ve gerilim tipi bas ağrılarıdır. Kadınlarda görülme oranı erkeklerden daha fazladır.

Bas ağrılarının % 90’ i primer baş ağrılarıdır yani merkezi sinir sisteminin veya diğer sistemlerin hastalıkları olmaksızın ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Baş ağrısının altında başka bir hastalık yatmıyordur. En sık görülen tipidir.

Baş ağrısı yaşam kalitesini olumsuz olarak etkiler. İş hayatını, evde aile fertleriyle olan iletişimi etkilediği gibi bazen uzun süren baş ağrısı atakları sosyal izolasyona bile neden olmaktadır. Bunlarda kişiyi psikolojik olarak etkiler.

Çoğu bu tip baş ağrılarının fizik tedavi ile tedavisi mümkündür. Çünkü bazen bu baş ağrıları gergin sırt ve boyun kaslarından ,bu kaslardaki tetik nokta dediğimiz ağrılı ve gergin noktalardan ,postür ve duruş bozukluklarından kaynaklanabilir. Yine TME (temporamandibular eklem) yani çene eklemi ağrıları boyundaki kas gerginlikleriyle ve boyun-sırt-bel dizilim bozukluğu ile ilişkilidir. Baş ağrıları da yanlış postür ve duruşların neden olduğu bu dizilim bozukluğu ile bağlantılıdır çünkü vücutta dizilim bozukluğu gergin kaslara neden olur.

Bir fizyoterapist olarak postürün değerlendirilmesi, yanlış dizilim bozukluğunun düzeltilmesi , gergin kas spazmlarının çözülmesi baş ağrılarının tedavisine büyük oranda yardımcı olacaktır.


logo-pelvik

Pelvik taban, “core” yani “çekirdek” olarak adlandırılan kas grubunun tabanıdır .Bu Core sistemin elemanları üstte diafram ,altta pelvik taban ,önde karın kasları ve arkada bel kaslarıdır. Pelvik taban kası harekete geçtiğinde derin karın kası olan transvers abdominis adı verilen kası da aktive eder. Aynı zamanda Pelvik taban omurganın stabilizasyonu için bel ile birlikte çalışır. Bu nedenle pelvik taban kaslarını sağlam ve iyi tutmak çok önemlidir.

Son Yazılar